A&O fonds Gemeenten

Gegevens deelnemer

Aanvraag

Competenties

(Kies hier maximaal 3 aanvullende competenties waar je in het rapport een uitslag over wil ontvangen. De competenties Flexibiliteit, Ontwikkelgerichtheid, Klantgerichtheid, Autonomie, Aandachtig luisteren en Doorvragen worden sowieso in het rapport getoond. )

Extra informatie